BO & JOB UDDANNELSEN

Erhvervs- og botræning for unge fra 18 år. Støttende og udviklende rammer om den unge i hverdagen. Erhvervskonsulent og godt lokalt virksomhedsnetværk.

Vi er et tilbud med erfarent personale, og vi lægger vægt på værdierne ordentlighed, mening, mestring og mod.

Tilbuddet retter sig mod unge med indlæringsvanskeligheder og behov for styrkelse af sociale kompetencer.