Målgruppe

Bo og Jobuddannelsen er et tilbud til sent udviklede unge fra 18 år og op, der har brug for ekstra tid og hjælp til at tilegne sig en så selvstændig livsførelse som mulig.

Udover at have en generel forsinket udvikling vil målgruppen kunne have forskellige udviklingsforstyrrelser som ADHD, ADD eller autismespektrumforstyrrelser etc.

 

Bo og Jobuddannelsen tilrettelægger individuelle forløb for de unge, hvor de lærer mere om både at bo selv (små bofællesskaber), at passe et arbejde (virksomhedspraktikker) og etablere et fritidsliv med indhold.

 

Som ung hos Bo Og Jobuddannelsen forventes det, at man er motiveret, deltagende og ønsker at arbejde mod en så selvstændig og selvhjulpen voksentilværelse som muligt.

De unge skal derfor have realistiske forudsætninger for i dagtimerne, at kunne indgå i virksomhedspraktikker eller skoleforløb.

De unge hos Bo og Jobuddannelsen skal kunne indgå i relations dannelse og de sociale fællesskaber, som der arbejdes med if. til at skabe et grundlag for videre

personlig-, social- og fagligudvikling.

 

Vi arbejder ikke med unge, der har kriminalitets- og misbrugsproblematikker.

 

De termer vores unge beskrives med kan være vanskelige at finde. Men sent udviklede unge, bogligt svage unge, unge med særlige behov, psykisk udviklingshæmmede i lettere grad er et forsøg på en indkredsning.

Tre overordnede målgrupper:

  • Unge med specifikke indlæringsvanskeligheder ( f.eks. ordblindhed)
  • Unge med generelle indlæringsvanskeligheder ( varige kognitive begrænsninger)
  • Unge med socio-emotionelle vanskeligheder ( sociale begrænsninger, der kan forhindre indlæring)

 

Fælles for de unge er, at de ikke har grundskoleuddannelse, der giver adgang til det ordinære uddannelsessystem. Ofte ses ganske få år i ordinær klasse, og derefter specialklasser, specialskole, og efterskole målrettet bogligt svage unge.

De unges egen identitet, udtrykker de f.eks. som:

"jeg er bare sådan en, der har indlæringsvanskeligheder"

"jeg er én, der har svært ved det…!"

"jeg kan ikke læse, så derfor vil jeg ikke gå i skole, jeg skal ud og arbejde"

 

Det helhedsorienterede tilbud omfatter:

  • Erhvervsevneafklaring
  • Botræning
  • Fritid
  • Sociale relationer
  • Udslusning

 

Derudover tilbydes Efterværn / Hjemmevejledning til unge i egen bolig.