Erhvervsafklaring

Erhvervsevneafklaring

Til projektet er tilknyttet en erhvervskonsulent, som forestår afklaringsforløbene og skaber og vedligeholder netværket af samarbejdende virksomheder.

Gennem praktikker i erhvervsvirksomheder, afklares den unges ressourcer i forhold til arbejdsevne.

Der afklares på fag, på relevante opgaver og på timetal.

Vi skriver opfølgninger hvert kvartal, og en større status hvert halve år, som kan indskrives i den unges sag. Vi inviterer, sammen med den unge, til et opfølgningsmøde efter det halvårlige statusnotat.

Vi samarbejder med sagsbehandler og laver gerne uddybende beskrivelser, som kan ligge til grund for afklaring af den unges fremtidige forsørgelse.

Læs mere her.